Sẽ thành lập Mạng lưới các khu Ramsar

Năm 2023, Bộ TN&MT dự kiến sẽ ban hành các quy định về việc thành lập và tổ chức hoạt động Mạng lưới các khu Ramsar và Danh mục vùng đất ngập nước quan trọng của Việt Nam.