,

Cùng tìm giải pháp hạn chế ô nhiễm nhựa

Ô nhiễm nhựa, rác thải nhựa là vấn đề môi trường nhức nhối và cấp bách trên toàn cầu. Để giải quyết vấn nạn này, cần sự chung tay của cả nhân loại. Trong đó, rất cần những đổi mới, sáng kiến thiết thực và phù hợp với từng quốc gia trong từng giai đoạn phát triển.

Phát động Cuộc thi

Sáng 12/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Unilever Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh BritCham, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và ...

Bảo tồn các hệ sinh thái đặc hữu

Để kịp thời bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái đặc hữu, các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Bến Tre… đã ban hành loạt quy hoạch, ...

Môi trường sạch đẹp từ tổ tự quản

Từ Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, nhiều năm qua MTTQ tỉnh đã tích cực hướng dẫn các địa phương xây dựng ...