,

Trách nhiệm, cam kết và phối hợp phòng ngừa sự cố môi trường

Chiều ngày 6/12, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị phụ trách lĩnh vực môi trường báo cáo công tác tháng 12 năm 2023 và nhiệm vụ thời gian tới.

 

Tại cuộc họp, các Vụ Môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Bảo tồn tự nhiên và Đa dạng sinh học đã lần lượt báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023.

Báo cáo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Vụ Môi trường cho biết từ đầu năm 2023, Vụ đã tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, chuyển thanh tra quyết định xử phạt Tổng Công ty số tiền 270 triệu đồng và yêu cầu Tổng Công ty thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bụi do hoạt động thi công dự án.

img_6981.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp.

Trong quá trình thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính về báo cáo đánh giá tác động môi trường, Vụ Môi trường đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính với 21 cơ sơ với tổng số tiền là 9,25 tỷ đồng. Vụ cũng phối hợp với Thanh tra Bộ xác minh, giải quyết khiếu nại với vụ việc Công ty TNHH Văn Đạo.

Đồng thời, Vụ Môi trường đã trình lãnh đạo Bộ ban hành các Quyết định số 3052/QĐ-BTNMT và 3438/QĐ-TNMT kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án đầu tư theo yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM trên địa bàn miền Bắc và miền Nam.

Về công tác xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch môi trường quốc gia, Vụ Môi trường cho biết, Vụ đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo thẩm định Quy hoạch và tham mưu Thứ trưởng ban hành Công văn số 7835/BTNMT-MT xin ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định đối với dự thảo Báo cáo thẩm định. Trên cơ sở ý kiến các thành viên, Bộ đã có Công văn số 9213/BTNMT-MT ngày 27/10 gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà – Chủ tịch Hội đồng thẩm định phê duyệt báo cáo thẩm định Quy hoạch.

Đối với Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, đầu năm 2023, Cục được giao xây dựng 11 quy chuẩn, hiện còn 4 quy chuẩn chưa ban hành. Đến thời điểm hiện tại, Cục cũng đã hoàn thành cơ bản việc triển khai các hoạt động thanh tra kiểm tra.

img_6987.jpg

Đại diện Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, liên quan đến việc giám soát các nguồn thải lớn, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã hoàn thành 2 đợt giám sát đối với toàn cơ sở lớn ở cả 3 vùng Bắc – Trung – Nam.

Về nội dung này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo sau cuộc họp, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường tham mưu để Bộ ký công văn chỉ đạo chung về việc kiểm soát các nguồn thải lớn, nhắc nhở các địa phương chú trọng vào khâu phòng ngừa các vấn đề môi trường, trong tháng 12.

“Trong kiểm soát ô nhiễm cần quan tâm đến phòng ngừa nhiều hơn là xử lý bởi xử lý là việc bắt buộc khi sự cố đã xảy ra. Công văn cần yêu cầu UBND các tỉnh phối hợp cùng cơ quan chức năng để thật sự phòng ngừa cho được các sự cố môi trường”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đối với vấn đề phê duyệt giấy phép môi trường, Thứ trưởng lưu ý đến việc thực hiện nghiêm quy trình phê duyệt, nội dung giấy phép.

“Thiên tai, gió bão, lũ lụt có thể làm lở các nguồn thải ra môi trường thì ai chịu trách nhiệm? Trong giấy phép môi trường này cần thể hiện rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về vấn đề này. Chủ đầu tư cần có cam kết rõ ràng. Đó là trách nhiệm phòng ngừa để bảo đảm an toàn tuyệt đối về các sự cố môi trường”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu.

Trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cho biết trong năm 2023, Cục đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án về bảo tồn đa dạng sinh học liên quan đến sinh thái đất ngập nước, bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm, xây dựng quy định bảo vệ môi trường với di sản thiên nhiên, công viên địa chất và Khu dự trữ khí quyển…

Đồng thời, Cục cũng đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tập trung trình Bộ TN&MT xem xét, phê duyệt các Văn kiện Dự án hợp tác quốc tế đã được các nhà tài trợ thống nhất, đề xuất triển khai thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montreal tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, các đơn vị Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Khoa học Công nghệ, Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Bộ… cũng có ý kiến về phối hợp thực hiện các nhiệm vụ môi trường.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận báo cáo của các cơ quan, đồng thời chỉ đạo các đơn vị có nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn khẩn trương hoàn thiện công việc và trình ký theo đúng tiến độ được giao. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân giao Vụ Môi trường làm đơn vị đầu mối tổng hợp tham mưu về công tác quản lý nhà nước và thực hiện kế hoạch chung về kinh tế tuần hoàn và nội dung về tín dụng xanh, trái phiếu xanh.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục