,

Tạo chuyển biến về bảo vệ môi trường

Bằng nhiều chủ trương khác nhau, các địa phương thể hiện quyết tâm bảo vệ môi trường trong năm mới.

 

Cải thiện Bộ Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn vừa yêu cầu, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi trách nhiệm quản lý quán triệt, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giải quyết vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; lồng ghép bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, tỉnh không cho phép đầu tư đối với lĩnh vực sản xuất công nghệ cũ, lạc hậu, nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm; tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Trong nỗ lực trên, Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp sở, ban, ngành và địa phương thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh trong các năm tiếp theo; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, khuyến khích cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn tỉnh...

Cùng với rà soát, tham mưu việc nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách cải thiện Chỉ số 22 (số trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí tại các đô thị loại IV trở lên trên 10.000 dân đô thị), Chỉ số 23 (tỷ lệ các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật).

Địện gió Đông Hải 1 tại Trà Vinh. Ảnh minh họa (theo Chinhphu.vn)

Đẩy mạnh phổ biến kiến thức

Theo kế hoạch của Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, trong năm 2024, Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông bảo vệ môi trường đến các địa phương, doanh nghiệp và trường học nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Cụ thể, Chi cục sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, đoàn thể trong tỉnh tổ chức khoảng 50 lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường.

Nội dung các lớp tập tuấn hướng tới khuyến khích hoạt động phân loại chất thải tại nguồn; tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, thải bỏ chất thải rắn đúng nơi quy định; tăng cường vai trò của cộng đồng trong quản lý chất thải; nâng cao ý thức trong thu gom, phân loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tránh tình trạng tự chôn lấp, đốt, vứt bỏ ra môi trường hoặc bỏ lẫn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng chung với rác thải sinh hoạt.

Đồng thời, Chi cục cũng tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tăng cường sự giám sát của cộng đồng, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông trong bảo vệ môi trường nói chung và trong công tác xử lý chất thải rắn nói riêng. Theo đó, hạn chế và tiến đến từ bỏ thói quen sử dụng bao bì, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhằm giảm phát sinh chất thải rắn; vận động và tổ chức ký cam kết chống chất thải nhựa, không sử dụng ấn phẩm nhựa dùng một lần đối với các cơ sở sản xuất, các tổ chức phân phối sản phẩm, trung tâm thương mại, cửa hàng, nhà hàng, chợ, siêu thị không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và đồ nhựa sử dụng một lần.

Trước đó, năm 2023 Chi cục đã phối hợp với các địa phương, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng nhiều đơn vị liên quan tại các địa phương trong tỉnh để tổ chức trên 100 lớp tập huấn về Luật Môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom bao bì hóa chất bảo vệ thực vật đã sử dụng trên đồng ruộng; phổ biến các kiến thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học với trên 5.000 lượt người tham gia.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục