Kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Ngày 29/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và UBND huyện Hàm Yên đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-STNMT-UBND tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

 

Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” sẽ được tổ chức tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phú, huyện Hàm Yên với các hoạt động như: tổ chức diễu hành tuyên truyền, phát túi vải thân thiện với môi trường…

Thông qua Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường do sử dụng túi nilong khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần gây ra; làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể, tiến tới sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

(Xem nội dung của Kế hoạch Tại đây)

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục