,

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định về bảo vệ môi trường

Ngày 08/9/2023, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã ký ban hành Kế hoạch số 254/KH-STNMT tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định về bảo vệ môi trường với chủ đề "Cải cách thủ tục hành cính về bảo vệ môi trường - Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn".

Tin cùng chuyên mục