Hưởng ướng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch năm 2022, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

 

* Thúc đẩy bình đẳng giới trong bảo vệ môi trường

Thúc đẩy bình đẳng giới trong bảo vệ môi trường là hoạt động mở đầu chuỗi các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn" năm 2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhận định: Bình đẳng giới hiện nay không chỉ là một quyền cơ bản của con người, nó còn là một nền tảng cần thiết cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng và bền vững. Do vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ luôn mong muốn thúc đẩy sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam và kết nối các tổ chức, cá nhân hoạt động tích cực trong lĩnh vực giới và môi trường.

Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ tại các địa phương được xây dựng, duy trì, nhân rộng đã và đang góp phần tích cực tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được triển khai đồng bộ, toàn diện, đã đóng góp đáng kể vào kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với 13 triệu gia đình hội viên đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch", gần 17 nghìn công trình/phần việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu do các chi hội/tổ phụ nữ đảm nhận. Bên cạnh đó, rất nhiều hoạt động đã được các cấp Hội tích cực triển khai như thu gom, phân loại, xử lý rác thải; giảm thiểu và tái chế rác thải nhựa; trồng cây xanh, trồng đường hoa; khẳng định vai trò, trách nhiệm của phụ nữ, của tổ chức Hội góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống.

* Cụ thể hóa các hoạt động hưởng ứng

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, UBND thành phố Đà Nẵng cũng vừa ban hành công văn đề nghị các đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Theo đó, các đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định chi tiết thi hành; phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn, trong đó tập trung về phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng và tái chế chất thải...

Đồng thời, phát động trong cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng các phong trào với quy mô, hình thức phù hợp như: phong trào chống rác thải nhựa, ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, ngày không sử dụng túi nilon; chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường; đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường trong khu dân cư, cơ sở làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu du lịch vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật từ ngày 17 đến 25-9-2022.

K.Linh

Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994 bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Chủ đề của chiến dịch năm 2022 “Cùng hành động để thay đổi thế giới” là sự tiếp nối chủ đề tại Chiến dịch năm 2021 và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Theo: https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục