Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chiều nay 08/9, đồng chí Phạm Đình Tứ - Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chủ trì cùng các ban ngành liên quan họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác đất sét mỏ đất đồi ông Đông, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

* Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục