Hội thảo tập huấn, phổ biến Luật bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Sáng nay ngày 29/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tập huấn, phổ biến Luật bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành theo hình thức trực tuyến.

Dự hội thảo tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Sơn Lâm – Phó Giám đốc Sở chủ trì; các đồng chí là lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng Môi trường, Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố đã tham dự hội thảo.

* Một số hình ảnh của hội thảo:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục