Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn

Ngày 12/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 1629/STNMT-BVMT về việc đẩy mạnh thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn.

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục