,

Bộ TN&MT: Công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 782/TB-BTNMT về việc công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì.

 

Theo đó, trên cơ sở đơn đề nghị công bố tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, sau khi xem xét hồ sơ có liên quan, Bộ TN&MT công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Theo danh sách này, có hai tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì là: Công ty Cổ phần Tái chế bao bì - PRO Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM).

Ảnh minh họa

Các tổ chức có tên trong danh sách công bố nêu trên chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp; có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan;

Trường hợp không còn đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hoặc có thay đổi thông tin được công bố theo Thông báo này thì phải báo cáo ngay bằng văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Pháp chế) để cập nhật, điều chỉnh theo quy định.

Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, trường hợp nhà sản xuất, nhập khẩu lựa chọn hình thức tổ chức tái chế thì tự quyết định việc tái chế theo các cách thức sau đây: Tự thực hiện tái chế; Thuê đơn vị tái chế để thực hiện tái chế; Ủy quyền cho tổ chức trung gian để tổ chức thực hiện tái chế (bên được ủy quyền).

Bên được ủy quyền tổ chức tái chế phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Có tư cách pháp nhân và được thành lập theo quy định của pháp luật; Không trực tiếp tái chế và không có quan hệ sở hữu với bất kỳ đơn vị tái chế nào liên quan đến phạm vi được ủy quyền; Được ít nhất 3 nhà sản xuất, nhập khẩu đồng ý ủy quyền tổ chức tái chế.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục