,

Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế về an toàn sinh học

Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Việt Nam sẽ cử đoàn công tác tham dự Hội nghị các bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học lần thứ 5 (MOP5) và Hội nghị các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học lần thứ 10 (COP10), diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản) trong tháng 10 tới.

Theo kế hoạch, Hội nghị MOP5 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 15/10/2010, và Hội nghị COP10 diễn ra từ 18 - 29/10/2010.

Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học được thông qua ngày 29/01/2000 tại Montreal, Canada, tập trung chủ yếu vào vấn đề an toàn trong vận chuyển xuyên biên giới các sinh vật biến đổi gen.

Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học còn là khung pháp lý quốc tế chính thức nhằm hài hoà các nhu cầu về thương mại với việc bảo vệ môi trường và sức khoẻ con người của ngành công nghiệp mới - công nghiệp sinh học, một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và đem lại nhiều lợi ích kinh tế-xã hội cho các nước trên thế giới.

Nghị định thư này ra đời đã tạo điều kiện thuận lợi để công nghệ sinh học có thể mang lại những lợi ích tối đa, đồng thời cũng gia tăng kiểm soát nhằm làm giảm bớt các nguy cơ tiềm ẩn của nó đối với môi trường và sức khoẻ con người.

Là thành viên của Nghị định thư Cartagena từ năm 2004, bên cạnh việc tạo các điều kiện thuận lợi để phát triển và ứng dụng tối đa những lợi ích của công nghệ sinh học, với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống và sức khoẻ của con người, Việt Nam cũng chú trọng đến việc kiểm soát và hạn chế những nguy cơ, rủi ro tiểm ẩn do công nghệ sinh học hiện đại mang lại, nhằm bảo đảm an toàn sinh học cho sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

MTX

Tin cùng chuyên mục