,

Nâng độ che phủ rừng lên 42% vào 2015

Kế hoạch này sẽ góp phần giảm thiểu tác hại do biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập cho người trồng rừng.  

Sau 12 năm thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng với số tiền đầu tư ước thực hiện trên 14.000 tỷ đồng, từ năm 1998 đến nay, Ngành Lâm nghiệp ở các địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ có hiệu quả được gần 2,5 triệu ha rừng phòng đặc dung, phòng hộ, khoanh nuôi tái sinh trên 1,25 triệu ha, đặc biệt trồng mới được hơn 2 triệu ha các loại rừng.

Không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, môi trường, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng còn mang lại những hiệu quả xã hội, giải quyết việc làm cho cộng đồng dân cư, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Ý thức của các cấp chính quyền và người dân về bảo vệ, khai thác rừng được nâng cao. Tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp đã được quản lý và khai thác hợp lý hơn, sản xuất lâm nghiệp đã mang lại sự thay đổi về kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương.

Các mô hình khuyến lâm trồng mới đã chuyển giao được tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng rừng thâm canh cho nông dân về giống cây lâm nghiệp, các phương phương thức trồng hợp lý, kỹ thuật chăm sóc rừng, góp phần nâng cao năng suất trồng rừng trên 10% so với mô hình cũ.

Thời gian tới, Ngành Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao chất lượng và giá trị của rừng, đồng thời phấn đấu tăng độ che phủ rừng lên 42% vào năm 2015, góp phần giảm thiểu tác hại biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Ông Hà Công Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp cho biết, Đề án bảo vệ rừng 2011-2015 khẳng định công tác bảo vệ rừng là một công tác xã hội gắn với đời sống hơn 20 triệu người dân. Vì vậy, giải pháp quan trọng là tạo cơ chế trách nhiệm để chính quyền cơ sở cân đối nguồn lực nâng cao thu nhập của người dân. Thực hiện cơ chế đồng quản lý giao đất giao rừng cho người dân có một phần được Nhà nước hỗ trợ.

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng là công trình quan trọng của quốc gia được triển khai trên toàn quốc với mục tiêu đẩy mạnh tốc độ trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ vốn rừng hiện có và trồng rừng mới./.

vea.gov.vn

Tin cùng chuyên mục