,

Hội thảo Tổng kết dự án “Hài hoà phát triển và bảo tồn đa dạng sinh học vùng núi phía Bắc thông qua quy hoạch vùng và phân tích chính sách”

Hành lang đa dạng sinh học ưu tiên khu vực núi đá vôi phía bắc (NHL) CEPF bao gồm các tỉnh từ Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang và Bắc Kạn. Khu vực này đặc biệt quan trọng đối với bảo tồn các loài linh trưởng, hỗ trợ phát triển quần thể các loài bản địa như Voọc mũi hếch và vượn đầu đen hiện đang được coi là cực kỳ nguy cấp trên thế giới. Đây cũng là khu vực có tầm quan trọng quốc tế đối với bảo tồn các loài sinh vật đặc biệt như phong lan, động vật lưỡng cư và các loài cây có giá trị.

Do việc chuyển đổi tập quán canh tác cũng như việc khai thác và buôn bán gỗ, sinh cảnh của vùng núi đá vôi đang bị chia cắt. Nguy cơ chính là do các dự án phát triển (dự án làm đường, đập, khai thác khoáng sản) chưa được quy hoạch tối ưu cũng như các chủ trương chính sách chưa thực sự hài hoà với điều kiện tự nhiên, xã hội, văn hoá và môi trường của vùng.

Dự án “Hài hoà phát triển và bảo tồn đa dạng sinh học vùng núi phía Bắc thông qua quy hoạch vùng và phân tích chính sách ” từ tháng 12/2009 đến tháng 12/2010 tại hai tỉnh Tuyên quang và Bắc Kạn. Dự án đã phối hợp với các bên liên quan và chính quyền địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu Thông tin địa lý (GIS), thu thập thông tin về các kế hoạch và dự án phát triển. Phiên bản 1 Cơ sở dữ liệu của hai tỉnh đã được trình bày tại hội thảo tổ chức tại Hạ Long tháng 9/2010 và đã thu nhận được các ý kiến đóng góp của đại biểu. Hiện nay phiên bản 2 đã hoàn thành. Để giới thiệu kết quả dự án, ngày 31/12/2010, tại trụ sở UBND huyện Na Hang đã diễn ra Hội thảo tổng kết dự án “Hài hoà phát triển và bảo tồn đa dạng sinh học vùng núi phía Bắc thông qua quy hoạch vùng và phân tích chính sách”. Dự hội thảo có các đồng chí đại diện các sở: Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; Trung tâm nghiên cứu và phát triển Nông lâm nghiệp miền núi (ADC), Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam (IUCN) cùng các đơn vị liên quan dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe kết quả dự án – Phiên bản 2 cơ sở dữ liệu GIS của 2 tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn; thảo luận về cơ hội và thách thức cho bảo tồn ở khu vực, qua đó đề xuất quản lý khu vực theo hướng tiếp cận cảnh quan – Hành lang Đa dạng sinh học. Cuối ngày hội thảo, các đại biểu đã tham quan khu Bảo tồn Thiên nhiên Na Hang.

Tin cùng chuyên mục