,

Diễn đàn chương trình thủ lĩnh môi trường tại HN

Diễn đàn Giáo dục Môi trường Nhật Bản (JEEF) sẽ tổ chức “Chương trình thủ lĩnh môi trường” tại Hà Nội vào ngày 11/2/2011.

Diễn đàn sẽ có sự tham gia của các bạn trẻ và nhiều chuyên gia môi trường đến từ các nước trong khu vực Châu Á.

Đây sẽ  là cơ hội tốt để người  tham gia  trao đổi kiến thức và mở  rộng mạng lưới trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam và trong khu vực.  

JEEF (Japan Environmental Education Forum)  –  Diễn  đàn  giáo  dục  môi  trường  Nhật  Bản, thành lập năm 1987,  là một  tổ chức phi chính phủ chuyên hoạt động  trong  lĩnh vực giáo dục môi trường. Các hoạt động của JEEF thường hướng tới các hoạt động dành cho giới trẻ và các hoạt động thúc đẩy mối liên kết giữa con người và thiên nhiên nhằm phát triển một cuộc sống bền vững. JEEF hiện đang hợp tác với Bộ Môi trường Nhật Bản và tổ chức Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để triển khai nhiều dự án môi  trường ở các nước đang phát  triển. Để xem thêm thông tin xin  truy cập vào trang web www.jeef.or.jp/english/. 

Tin cùng chuyên mục