,

Đảng bộ Tổng cục Môi trường tổng kết công tác Đảng năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011

Chiều ngày 27/1/2011, Đảng bộ Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT Vũ Đình Sinh tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2010 vừa qua, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy đang trong giai đoạn kiện toàn, tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các đơn vị, Đảng uỷ Tổng cục Môi trường đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, Đảng bộ Tổng cục Môi trường tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Tổng cục; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề môi trường nóng, bức xúc mới nảy sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường...

Đặc biệt, Đảng uỷ Tổng cục Môi trường đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Tổng cục Môi trường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015.

Các cấp ủy Đảng được kiện toàn, phát huy tốt vai trò lãnh đạo các mặt công tác của đơn vị. Chú trọng việc giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ". 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT khẳng định những thành tích mà Đảng bộ Tổng cục Môi trường đã đạt được trong công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng năm 2010.

Để hoàn thành thắng lợi công tác năm 2011, đồng chí Vũ Đình Sinh nhấn mạnh: Năm 2011, nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngày càng nặng nề hơn. Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 27 của Đảng ủy Bộ TN&MT và Chương trình công tác năm 2011; Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng XI…

Tập trung xây dựng lực lượng; xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách đảm bảo phát triển bền vững, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường…

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đồng thời tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2011

Phát huy thành tích đạt được trong năm 2010, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng cục Môi trường quyết tâm phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, thông qua sự đóng góp ý kiến của các đại biểu vào phương hướng nhiệm vụ năm 2011, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục đã tổng kết và đề ra các nhiệm vụ chính  trị trọng tâm, cụ thể:

1- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ cấp trên, đặc biệt là các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

2- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó tập trung hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật về bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, triển khai chủ trương kinh tế hóa ngành của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường; tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

3- Tiếp tục củng cố và kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có năng lực, trình độ chuyên môn cao và có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới;

4- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, thẩm định và đánh giá tác động môi trường.

5- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn ngừa xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường; tổ chức các đoàn thanh tra các cơ sở, KCN và CCN gây ô nhiễm môi trường; trong đó tập trung vào thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các lưu vực sông kể từ khi thành lập Uỷ ban lưu vực sông, bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp, chỉ đạo xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

6- Đẩy mạnh công tác kế hoạch - tài chính, tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ cấp bách, phấn đấu triển khai kế hoạch 2011 đáp ứng yêu cầu tiến độ, đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định.

7- Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực của Tổng cục; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, tin học trong công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp.

8-  Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính.

9-  Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng các quy chế quản lý các lĩnh vực hoạt động của Tổng cục.

10- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ quan, đơn vị.

Kết thúc hội nghị, Đồng chí Vũ Đình Sinh thay mặt Đảng ủy Bộ TN&MT tặng giấy khen cho Đảng bộ Tổng cục Môi trường, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2010; Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

vea.gov.vn

Tin cùng chuyên mục