,

Cần đẩy mạnh hoạt động “xã hội hóa” môi trường

Đây là nội dung được thảo luận chủ yếu tại Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 3, tổ chức tại Hà Nội ngày 17/11.

Hiện nay,  công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, công nghệ thân thiện môi trường cũng như mối quan tâm  của các doanh nghiệp với vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tại hội nghị, một trong những vấn đề lớn được ra thảo luận là ngoài sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước cần phải huy động được mọi nguồn lực của xã hội cho phát triển. Chính vì vậy, chủ trương "xã hội hóa" bao gồm cả lĩnh vực bảo vệ môi trường. Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường chính là việc huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, các tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

 TS. Nguyễn Trung Thắng, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cho biết: Mặc dù chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường đã được quy định trong hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường một cách khá đầy đủ và toàn diện, song kết quả đạt được trong thời gian qua chưa thực sự mạnh mẽ như mong đợi.

“Trong khi nguồn lực của Nhà nước có hạn, cần thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hơn nữa để có thể đạt được những kết quả tốt hơn trong công tác bảo vệ môi trường”, TS Thắng cho biết.

Monre

Tin cùng chuyên mục