Cẩm nang về kỹ năng truyền thông môi trường

Nhà xuất bản Thanh Niên vừa xuất bản gần 5.000 cuốn “ Cẩm nang kỹ năng truyền thông môi trường dành cho cán bộ đoàn, hội, đội”, do Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam (VACNE) và Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo, VACNE cho biết trên website của mình.

Cẩm nang kỹ năng truyền thông môi trường là cuốn sách khổ nhỏ (13 X 19 Cm), được trình bày đơn giản, trang nhã, nhưng trong đó chứa đựng nhiều thông tin bổ ích.

Ngoài việc giới thiệu khá đầy đủ các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước đối với công tác bảo vệ môi trường, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với sự nghiệp bảo vệ môi trường, cuốn sách này còn giới thiệu cho thanh niên về phương pháp tiếp cận trong công tác truyền thông môi trường; Định hướng, mục tiêu và nội dung truyền thông môi trường cho thanh, thiều nhi.

Đặc biệt, trong đó còn hướng dẫn rất cụ thể về các kỹ năng, phương thức truyền thông môi trường cho tuổi trẻ như kỹ năng làm công tác truyền thông môi trường cho cán bộ đoàn, hội, đội; Kỹ năng truyền thông làm thay đổi hành vi về môi trường cho thanh, thiếu nhi; Kỹ năng lập và thực hiện kế hoach truyền thông môi trường cho cán bộ đoàn, hội, đội…

Cẩm nang “Kỹ năng truyền thông môi trường dành cho cán bộ đoàn, hội, đội” cũng là thành quả của Nghị quyết liên tịch đầu tiên giữa một cơ quan quản lý nhà nước, với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tại Việt Nam.

Cụ thể Nghị quyết liên tịch “Động viên tuổi trẻ Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường” được ký kết năm 1989, giữa Ủy ban Khoa học Nhà nước, với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh và Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam.

VFEJ.VN

Tin cùng chuyên mục