,

Bổ sung quy định phí bảo vệ môi trường với nước thải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Theo đó, phần còn lại nộp 100% vào ngân sách địa phương để sử dụng cho việc bảo vệ môi trường, đầu tư mới, nạo vét cống rãnh, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước tại địa phương, bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ Bảo vệ môi trường của địa phương, trả nợ vay đối với các khoản vay của các dự án thoát nước thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

Nghị định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2010./.

Moitruongxanh

Tin cùng chuyên mục