,

Bộ Xây dựng và GTZ ký biên bản ghi nhớ về quản lý nước thải

Tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức - GTZ vừa ký Biên bản Ghi nhớ về "Đánh giá tiến độ Chương trình Quản lý nước thải và chất thải rắn".

Theo đó, Biên bản ghi nhớ nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình Quản lý nước thải và chất thải rắn giai đoạn II tại một số địa phương Bắc Ninh, Cần Thơ và tổng kết các kết quả hợp tác song phương giữa GTZ và Bộ Xây dựng.

Từ sự kiện này, hai bên đồng ý với kết quả đánh giá tiến độ chương trình và ý tưởng cho giai đoạn tiếp theo - giai đoạn III như đã được thảo luận trong đợt đánh giá tiến độ và thẩm định giai đoạn 3 cũng như tại hội thảo được tổ chức vào ngày 15/11 vừa qua. Đây sẽ là cơ sở để chuẩn bị cho giai đoạn III của chương trình, dự kiến thực hiện từ năm 2011- 2014.

Theo Thứ trưởng Cao Lại Quang, sự hỗ trợ và giúp đỡ của Chính phủ Đức cũng như GTZ có ý nghĩa to lớn đối với Chính phủ Việt Nam trong công tác quản lý chất thải rắn và nước thải tại các đô thị và nông thôn.

Việc ký Biên bản ghi nhớ giúp các bên nhìn nhận một cách chính xác về những mặt được và chưa được khi thực hiện Giai đoạn II; rút ra những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục thực hiện Giai đoạn III được tốt hơn…

Monre

Tin cùng chuyên mục