Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT

Văn bản số 1582/STNMT-VP ngày 06/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT

Xem nội dung các tập phim tại đây

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục