,

Độc đáo hàng tiêu dùng thân thiện với môi trường

Cuộc thi thiết kế Thiết bị “Xanh” hơn (Greener Gadgets) ở Mỹ vừa kết thúc với 4 giải thưởng cao nhất thuộc về chủ nhân phần mềm điện thoại “săn” hàng, ghế sạc điện, thiết bị “tóm” ánh sáng trong nhà và chuột không điện.

"Nhà máy xử lý rác mini" tại làng

Nhờ sáng chế ra lò xử lý rác mini biến rác thải thành phân bón ngay tại làng mà người dân huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đã không còn nỗi ...

Đốt rác thải thu khí gas

Việc xử lý rác thải sẽ không còn là vấn đề lớn đối với nhiều địa phương và các quốc gia trên thế giới vì với công nghệ tiên tiến ...