,

Ra mắt website truyền thông khoa học công nghệ

Ngày 29/12, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra mắt cổng thông tin điện tử truyền thông tại địa chỉ www.truyenthongkhoahoc.vn.

Đây sẽ là "kho" thông tin nhanh nhạy và đầy đủ về các chủ trương phát triển khoa học công nghệ, kết quả của những chương trình nghiên cứu, tiến bộ khoa học công nghệ, kinh nghiệm phát triển khoa học công nghệ trên thế giới…

Biến nước mặn thành nước ngọt

Hiện nay, các nhà khoa học của Việt Nam đã làm chủ được công nghệ biến nước mặn, nước phèn chua thành nước ngọt với chất lượng tương ...