,

Cuộc thi “tuyên truyền tiết kiệm điện 2011”

Các đối tượng tham dự là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan Thông tấn báo chí, đài phát thanh, truyền hình Trung ương, địa phương trong cả nước.

Nhằm mục tiêu, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; Giới thiệu, quảng bá, hướng dẫn các công nghệ, sản phẩm, thiết bị tiết kiệm điện có hiệu suất cao, tiêu thụ điện ít. Phản ánh và biểu dương các điển hình tổ chức, cá nhân thực hiện các giải pháp hay để sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời phê phán các hiện tượng vi phạm sử dụng điện, sử dụng điện lãng phí.

Nuôi cá trên sa mạc

Cá biển không những có mùi vị tươi ngon mà còn giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc đánh bắt bừa bãi đã khiến cho chủng loại và số ...