Tái chế nước thải trong hộ gia đình

Cùng với hiện trạng thiếu nước sạch ở nhiều vùng trên thế giới, nước thải hộ gia đình được tái chế sẽ là cho nguồn nước tiềm tàng to lớn. Một số nhà nghiên cứu đã hình dung đến một ngày nào đó các hệ thống xử lý ở những vùng lân cận sẽ dùng lại nước thải từ việc rửa bát hoặc tắm giặt, còn được gọi là “nước xám” của các hộ gia đình. Các nhà khoa học Hà Lan đã thử nghiệm những phương pháp xử lý nước thải và thấy rằng dù đã có một số thành công trong việc loại bỏ các chất ô nhiễm từ sản phẩm vệ sinh cá nhân, vẫn cần những cải tiến nhiều hơn nữa.

Xuống biển lấy điện

Để bảo vệ môi trường, càng ngày con người càng hướng đến nguồn năng lượng sạch và tái ...