Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Chiều nay ngày 14/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường.

Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Phạm Đình Tứ - Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban thường trực chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường; cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Một số hình ảnh cuộc họp:

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục