Ghi nhận tài sản hình thành trên mặt biển đối của dự án điện gió

Hiện nay, vị trí thực hiện dự án điện gió là căn cứ quan trọng để xác định dự án đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai hay Luật Biển Việt Nam. Đồng thời, là căn cứ để ghi nhận tài sản hình thành trên mặt biển đối của dự án.

 

Cử tri tỉnh Trà Vinh vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể về thủ tục ghi nhận tài sản hình thành trên mặt biển đối với các các dự án Nhà máy Điện gió.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tại Điều 1 Luật Đất đai quy định: “Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Còn, tại Điều 1 Luật Biển Việt Nam quy định: “Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo”.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở được thực hiện theo quy định tại Điều 104 Luật Đất đai và Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và khoản 15 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP).

Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, trên cơ sở hồ sơ cụ thể của dự án nhà máy điện gió để xác định vị trí thực hiện dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai hay Luật Biển Việt Nam để có cơ sở giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tài sản là công trình xây dựng không phải là nhà ở được tạo lập gắn liền với thửa đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thuộc lãnh thổ của Việt Nam thì mới thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại Điều 104 Luật Đất đai và Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp công trình được hình thành trên mặt biển, không gắn liền với đất thuộc lãnh thổ của Việt Nam mà thuộc lãnh hải của Việt Nam thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai, pháp luật về đất đai không quy định việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản được tạo lập trên “mặt biển”.

Theo: https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục