,

Đề tài thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang đạt loại xuất sắc

Sáng 11-1, tại Trường Đại học Tân Trào, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh, Hội đồng chuyên ngành tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện đề tài khoa học “Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới”.
 


 Các đại biểu đánh giá, nghiệm thu đề tài.

 Đề tài do Tiến sỹ Vũ Quỳnh Loan,  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào làm chủ nhiệm, thực hiện trong thời gian 29 tháng (từ tháng 9-2020 đến tháng 1-2023).

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về du lịch và truyền thông, vai trò của các phương tiện truyền thông mới đối với phát triển du lịch; thực trạng hiệu quả truyền thông, quảng bá du lịch Tuyên Quang giai đoạn 2016-2021; đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới; thực nghiệm các hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới. 

Các đại biểu tham dự buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Sau hơn 2 năm triển khai, đề tài đã sử dụng một số phương tiện truyền thông mới như Facebook, Google, Youtube, website, app du lịch... Đề tài xây dựng trang Fanpage “Du lịch Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”; website dulichtuyenquang.net; xây dựng kho dữ liệu truyền thông số gồm: Ảnh  đẹp, phim ngắn, video cung cấp hình ảnh trực quan, sống động, hấp dẫn dưới dạng ứng dụng “Amazing Tuyên Quang” nhằm quảng bá các giá trị nổi bật, thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư, thúc đẩy ngành du lịch Tuyên Quang từng bước phát triển, bứt phá trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đồng thời, đề tài đã hoàn thiện cuốn sách chuyên khảo “Phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông mới trong marketing du lịch ở Tuyên Quang”. 

Đề tài được đánh giá, xếp loại xuất sắc.   

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục