,

Bàn giải pháp ứng dụng công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp

Ngày 22-11, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao giá trị gia tăng của một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh. Dự hội thảo có 60 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
 

Đại biểu đã thảo luận các nội dung trọng tâm: Vai trò của khoa học công nghệ (KHCN) và kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến, quản lý chất lượng, tiêu thụ một số sản phẩm như cam sành, chè đặc sản, gỗ rừng trồng, con trâu, cá đặc sản; ứng dụng KHCN trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nông nghiệp; hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại…

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng KHCN, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh như: nâng cao nhận thức về KHCN và đổi mới sáng tạo KHCN; xây dựng, triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản, chính sách liên quan; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp; tăng cường công tác dự báo thị trường và xúc tiến thương mại.

Các cấp, ngành, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp; tăng cường hợp tác liên kết trong nghiên cứu ứng dụng KHCN; phát triển kết quả của các đề tài, dự án đã được thực hiện và nghiên cứu một số đề tài, dự án mới khi phục vụ phát triển một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh. 

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục