Xây dựng và hoàn thiện các định mức, đơn giá trong lĩnh vực công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường.

 
 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp
 
Ngày 26/11, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp với Cục Công nghệ thông tin (CNTT) và Dữ liệu Tài nguyên môi trường và các vụ chức năng của Bộ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng và triển khai các định mức, đơn giá CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường.

 Trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chú trọng đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các định mức, đơn giá để tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác ứng dụng CNTT, xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành tài nguyên và môi trường, đã góp phần giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiều năm liền xếp thứ hạng cao trong đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục CNTT và Dữ liệu Tài nguyên và môi trường Lê Phú Hà cho biết: Trong bối cảnh tình hình mới hiện nay, khi Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng CNTT để xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử thì các nhiệm vụ phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp, cải cách hành chính, tăng hiệu quả hoạt động công vụ ... có rất nhiều thay đổi so với giai đoạn trước và cần sửa đổi, bổ sung, thay thế các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực CNTT nói chung và CNTT ngành tài nguyên và môi trường cho phù hợp.
 
Việc thiếu các định mức, đơn giá gây khó khăn cho việc lập, phê duyệt các nhiệm vụ, dự án, nhất là trong thanh, quyết toán, thanh tra, kiểm toán các đề tài, dự án, nhiệm vụ. Khó tạo được động lực để giữ chân và thu hút được nhân lực có chất lượng cao vào phục vụ trong lĩnh vực CNTT ngành tài nguyên và môi trường.
 

Cục trưởng Cục CNTT và Dữ liệu Tài nguyên và môi trường Lê Phú Hà phát biểu tại cuộc họp
 
Cục CNTT và Dữ liệu Tài nguyên và môi trường đã rà soát lại toàn bộ các định mức kinh tế - kỹ thuật đã xây dựng và đối chiếu với Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quả lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Cục đề xuất kế hoạch xây dựng định mực kinh tế kỹ thuật trên cơ sở cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các định mức đã xây dựng cho phù hợp với danh mục theo Quyết định 1990/QĐ-TTg, bao gồm các định mức: xây dựng, cập nhật, tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu; xây dựng phần mềm phân tích, xử lý, khai thác cơ sở dữ liệu; kiểm tra, nghiệm thu; đào tạo, chuyển giao công nghệ; duy trì, vận hành  các hệ thống CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường. Và xây dựng các đơn giá triển khai các định mức nêu trên.
 
Các đại biểu tham gia cuộc họp đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để giúp các đơn vị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, trong xây dựng, triển khai các định mức, đơn giá CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường cũng như trong quyết toán, thanh tra, kiểm toán các đề tài, dự án, nhiệm vụ CNTT ngành tài nguyên và môi trường được dễ dàng, thuận lợi hơn.
 

Toàn cảnh cuộc họp chiều ngày 26/11
 
Sau khi nghe các ý kiến tham gia của các đại biểu, Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu, đánh giá cao Cục CNTT và Dữ liệu Tài nguyên và môi trường trong thời gian qua, dù các định mức, đơn giá còn chưa đầy đủ, hoàn chỉnh nhưng đã có nhiều cố gắng để giúp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường ứng dụng có hiệu quả CNTT vào chỉ đạo, điều hành phục vụ tốt cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp.
 
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng yêu cầu: Cục CNTT và Dữ liệu Tài nguyên và môi trường cần phối hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng, vào cuộc quyết liệt, rà soát lại toàn bộ các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và các bộ đơn giá mà Bộ đã ban hành và sẽ ban hành trong thời gian tới, đối chiếu với Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường. Phối hợp, tranh thủ ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin truyền thông để xây dựng và đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 để sớm hoàn thiện, ban hành./,
 

Monre

Tin cùng chuyên mục