Ứng dụng công nghệ phục vụ công tác dự báo

Thực hiện Chiến lược phát triển ngành Khí tượng thủy văn (KTTV) Việt Nam tầm nhìn đến năm 2020 theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa, Trung tâm KTTV quốc gia đã giao cho Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV xây dựng chương trình tập trung hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu KTTV từ số liệu quan trắc (thủ công, tự động), dữ liệu vệ tinh, dữ liệu radar, định vị dông sét, số liệu NWP,… Từ đó chia sẻ đến các đơn vị khai thác và sử dụng phục vụ công tác dự báo, cảnh báo cho các đơn vị KTTV.

Theo đó, hệ thống dự báo, cảnh báo với nhiều phân hệ dự báo, nhiều nhóm người dùng cuối và nhiều loại thông tin liên lạc nên nhiều “sự chuyển đổi” cần được thực hiện. Các loại dữ liệu KTTV đều được lưu trữ, chia sẻ dưới dạng số hóa cung cấp sử dụng khai thác thông qua các phần mềm chuyên ngành, đòi hỏi cán bộ, dự báo viên cần nắm bắt được các kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong tác nghiệp.

   Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Trung tâm KTTV quốc gia đang triển khai nhiều giải pháp. Một trong số đó là tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ kỹ thuật viên, dự báo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác sử dụng dữ liệu KTTV phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai.

Diễn ra từ ngày 5-7/12, Khóa bồi dưỡng nhằm trang bị cho các đồng chí là cán bộ kỹ thuật viên, dự báo viên những kỹ năng thao tác, hiểu rõ, nắm bắt được và xử lý những lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng phần mềm, khai thác và sử dụng hiệu quả các số liệu KTTV phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai.

Monre

Tin cùng chuyên mục