Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Tổng kết công tác Khoa học Công nghệ và Môi trường

Sáng 16/3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Khoa học Công nghệ và Môi trường 5 năm (2006-2010) đề ra phương hướng hoạt động năm (2011-2015). Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

5 năm qua, công tác Khoa học Công nghệ và Môi trường của Tổng cục Chính trị phát triển về quy mô và chất lượng, cung cấp cơ sở khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, trình độ mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan Tổng cục Chính trị và toàn quân. Từ năm 2006 đến 2010 cơ quan Tổng cục Chính trị  đã chủ trì, nghiên cứu 15 đề tài cấp bộ, 47 đề tài nghiên cứu cấp ngành trong phạm vi toàn quân, thực hiện hơn 50 đề tài cấp cơ sở. Chỉ đạo cơ quan và các nhà trường trong quân đội biên soạn mới 218 giáo trình, tài liệu khoa học xã hội và nhân văn, công tác Đảng, công tác chính trị. Công tác biên soạn tài liệu, giáo trình, điều lệ, quy chế được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, cập nhật thông tin mới, đúng đường lối quan điểm của Đảng, sát thực tế, phù hợp với đối tượng.

Hội nghị cũng đề ra những biện pháp nâng cao chất lượng công tác Khoa học Công nghệ và Môi trường, chỉ ra những hạn chế, tồn tại đồng thời cũng đề xuất những biện pháp, mục tiêu hoạt động nhằm nâng cao khả năng hoạt động  của công tác Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2011 đến 2015. 

Monre

Tin cùng chuyên mục