Phê duyệt dự án 'Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô'

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô với tổng mức đầu tư hơn 800 triệu đồng, do Viện Nghiên cứu Lâm sinh, thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức chủ trì thực hiện.

 
Rừng trồng Keo lai mô 28 tháng có chiều cao trung bình 9,0 m tại Công ty lâm nghiệp Hàm Yên.
Ảnh: Sưu tầm

Dự án sẽ được thực hiện trên 10 ha mô hình trồng tại 02 Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và 02 hộ gia đình trên địa bàn huyện Yên Sơn và Sơn Dương; mật độ trồng là 1.100 cây/ha và 1.330 cây/ha. Với 10 ha mô hình rừng trồng thử nghiệm dự kiến sẽ đem lại năng suất 20m³/ha/năm.
 
Dự án sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2020 trước khi triển khai vào áp dụng trồng đại trà trên địa bàn toàn tỉnh.

tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục