,

Hợp tác phát triển công nghệ thông tin

Bộ Thông tin - Truyền thông và Microsoft Việt Nam vừa ký kết văn bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ, cải thiện và thúc đẩy nền công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông Việt Nam.

Theo đó, Microsoft giúp đỡ xây dựng nguồn nhân lực CNTT và truyền thông đạt chuẩn quốc tế, cải thiện việc tiếp cận các công nghệ và công cụ tăng năng suất cũng như thúc đẩy CNTT để nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn cầu. Microsoft cũng sẽ kết hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông và các cơ sở nghiên cứu thực hiện các khóa đào tạo chuyên sâu cho giám đốc phụ trách CNTT với số lượng 450 học viên trong 3 năm tới. Hai bên cũng sẽ triển khai chương trình thí điểm cài đặt Windows 7 và Office 2010 cho các máy tính trong khối nhà nước.

Tin cùng chuyên mục