Họp bàn về tổ chức thực hiện, quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ngày 17/11, UBND tỉnh đã tổ chức họp bàn về quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

 Toàn cảnh cuộc họp.
 
Tại cuộc họp, các thành viên đã được nghe đồng chí Đỗ Hồng Thanh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh trình bày về dự thảo quyết định ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm triển khai quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành, hoạt động quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh đã cơ bản đi vào nề nếp, thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Tuy nhiên đến thời điểm này, một số nội dung, quy định thực hiện trong Quyết định không còn phù hợp, cần được bổ xung, sửa đổi. Do vậy, việc ban hành quy định mới là cần thiết, nhằm đáp ứng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp cũng đã được nghe những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vào 6 chương và 22 điều Dự thảo quyết định đề ra. Các ý kiến tập trung xoay quanh một số điểm như: Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, chủ trì thực hiện đề tài, dự án; các trình tự thực hiện và vấn đề thẩm định dự toán kinh phí… Buổi họp cũng được nghe tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Các đại biểu dự họp đều có sự nhất trí cao với Dự thảo đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu những ý kiến tại cuộc họp, tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo quy định, trong đó chú trọng đến câu chữ, lượng hóa từng phần việc cụ thể. Riêng dự thảo về Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh phải hoàn thiện để trình trong buổi họp thường kỳ UBND tỉnh vào ngày 23/11 trước khi ban hành.
 

tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục