Hoạt động các trang thông tin điện tử chưa chuyên nghiệp

Mục tiêu của các trang thông tin điện tử sở, ngành là cập nhật đầy đủ, minh bạch các thông tin, chỉ đạo điều hành và hoạt động của ngành. Tuy nhiên, nhiều trang vận hành kém, thiếu tính tương tác, thậm chí nhiều mục, lĩnh vực lập ra chỉ “có vỏ nhưng không có ruột”.

Toàn tỉnh có hơn 30 trang thông tin điện tử thuộc quản lý của các cơ quan nhà nước, sở, ban, ngành. Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, một số trang thông tin hiện nay hoạt động tương đối hiệu quả, văn bản cập nhật liên tục, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của người dân và doanh nghiệp là Trang thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và UBND một số địa phương như Lâm Bình, Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang... 
 

Cán bộ Đài Truyền thanh và Truyền hình TP Tuyên Quang cập nhật thông tin
lên trang thông tin điện tử thành phố.

Tuy nhiên, theo Sở Thông tin và Truyền thông, số lượng các trang thông tin hiện còn bỏ trống phần văn bản điều hành tương đối nhiều. Qua khảo sát thời điểm cuối tháng 5-2018, tại trang chủ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư là http://ipc.tuyenquang.gov.vn, các thông tin vẫn khá nghèo nàn. Ở mục thủ tục hành chính, mới chỉ có 6 văn bản được cập nhật lên trang này, trong đó văn bản mới nhất cập nhật từ tháng 1-2018. Tại trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ, ở mục Thủ tục hành chính, từ năm 2017 đến nay, đơn vị này chỉ cập nhật 2 văn bản: Công bố kết luận thanh tra một số cơ quan, địa phương về công tác ngoại vụ năm 2017 cập nhật ngày  23-11-2017 và Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Ngoại vụ, cập nhật ngày 15-9-2017.

Theo ông Nhữ Văn Khánh, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, nhìn chung các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị hiện vẫn mang tính chất nghiệp dư. Nguyên nhân là do bộ máy quản lý điều hành chủ yếu là kiêm nhiệm và hoạt động... cho có, vì thiếu kinh phí và con người có chuyên môn lĩnh vực này. Việc các trang thông tin thuộc các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh quản lý hoạt động kém hiệu quả là một thực tế và sở cũng đang tiến hành kiểm tra, nhắc nhở về vấn đề này. 

Theo ông Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Nghị định 43 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử, quy định các danh mục thông tin phải công bố đầy đủ, đáp ứng các quy định. Tuy nhiên, nhiều đơn vị cập nhật thông tin quá chậm, thậm chí là không đưa thông tin hoạt động của đơn vị mình lên cổng thông tin. Để đảm bảo công tác cải cách thủ tục hành chính cũng như nâng cao vai trò thông tin, các địa phương, sở ngành cần tăng cường cập nhập thông tin, cũng như kiện toàn ban biên tập để cổng thông tin điện tử phát huy hiệu quả như mục tiêu đề ra. 
 
 
 

baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục