Hệ thống kiểm soát và dự báo môi trường biển Việt Nam

Trung tâm Động lực&Môi trường biển (MDEC), Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát triển và thử nghiệm hệ thống kiểm soát và dự báo môi trường biển Việt Nam.

Trên cơ sở các mô hình riêng rẽ được ứng dụng trong thực tế, MDEC đã phát triển và thử nghiệm một hệ thống dự báo biển ven có khả năng đáp ứng tốt cho điều kiện Việt Nam. Hệ thống MDEC gồm mô hình ba chiều (3D) hệ các phương trình cơ học biển đầy đủ với sơ đồ khép kín, cho phép mô phỏng các quá trình xảy ra ở vùng biển ven và nước nông ven bờ có tính đến các quá trình tương tác phức tạp của sóng-dòng chảy-thủy triều.

Hệ thống này còn bao gồm mô hình chuyển hóa, vận chuyển vật chất và các hợp phần vật lý, hóa học và sinh học trong môi trường biển.

Những kết quả phát triển, thử nghiệm và ứng dụng của hệ thống này đã góp phần đưa ra những chế độ môi trường Biển Đông như dòng chảy biển, nhiệt độ nước biển có thể sử dụng để giải quyết các vấn đề bồi xói bờ biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển, xác định ngư trường đánh bắt xa bờ, mô phỏng sự cố ô nhiễm dầu trên biển…đưa ra các bản đồ dòng chảy mặt biển đặc trưng cho hai mùa, đây là sản phẩm kết hợp phân tích số liệu và ứng dụng mô hình MDEC.

Những kết quả phát triển và ứng dụng dụng hệ thống mô hình MDEC cũng đã được triển khai ở các vùng biển có quy mô khác nhau từ vịnh Bắc Bộ, thềm lục địa đông Nam Bộ đến vịnh Hạ Long, cửa sông cảng Hải Phòng.

VFEJ.VN

Tin cùng chuyên mục