,

Dùng mùn khử độc cho môi trường bị nhiễm độc hợp chất hữu cơ tồn lưu trong chiến tranh

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế với Nhật Bản, nhóm tác giả Đỗ Ngọc Khuê, Phan Nguyễn Khánh, Tô Văn Thiệp, Trần Văn Chung, Đỗ Bình Minh, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Hải Bằng, Vũ Quang Bách, Nguyễn Văn Chất, Phạm Ngọc Lân (Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) đã triển khai thử nghiệm công nghệ dùng mùn (bã nấm) trồng một số loại nấm ăn và nấm thuốc có nguồn gốc khác nhau để phân hủy các hợp chất clo hữu cơ nhiễm trong đất.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, sau khoảng 40 ngày kể từ khi mẫu đất có hàm lượng các chất ô nhiễm nằm trong khoảng <50ppm ( đối với ĐT, 2,4 -D; 2,4,5 - T hoặc 21.000ppt (đối với 2,3,7,8 - TCDD) được trộn với một lượng nhất định mùn trồng nấm, thì hàm lượng các hợp chất hữu cơ nhiễm trong đất giảm đi đáng kể -  trên 90% đối với 2,4 - D; 2,4,5 - T; trên 67% đối với DDT và trên 60% đối với TCDD.

Ưu điểm nổi bật của giải pháp công  nghệ này  là hiệu suất khử độc cao và tốc độ khử độc nhanh; đồng thời là giải pháp thân thiện với môi trường vì vừa có thể khử độc vừa cải tạo được đất, tận dụng được phế thải nông nghiệp là mùn trồng nấm. Đây là giải pháp công nghệ có tính khả thi và có đủ điều kiện thực hiện ở trong nước.

vea.gov.vn

Tin cùng chuyên mục