Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính

Sáng ngày 04/10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Thành Hưng chủ trì buổi làm việc về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và công tác đảm bảo an toàn thông tin của Bộ.

Tham dự buổi làm việc có các thành viên của đoàn công tác là đại diện Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cùng với đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cho biết, thực hiện mục tiêu hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường, Bộ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ; xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 góp phần thực hiện cải cách hành chính của Bộ, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá, hỗ trợ ra quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng của Bộ…

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước của Bộ TN&MT

 

Bộ đã triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo điều hành như hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức và viên chức; hệ thống thông tin hỗ trợ thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo… Đến nay, cơ bản 100% văn bản, tài liệu không mật chính thức giữa các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ được trao đổi hoàn toàn dưới dạng thông tin điện tử giúp Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi. Bộ cũng đã triển khai hệ thống chữ ký số trong điều hành tác nghiệp của lãnh đạo bộ và các đơn vị; đồng thời, đảm bảo 100% cán bộ, công chức sử dụng thường xuyên thư điện tử công vụ của Bộ trong công việc.

Đồng thời, Bộ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (tên miền: monre.gov.vn) và các trang, cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc bảo đảm cập nhật thường xuyên, chính xác các nội dung theo quy định và có tích hợp các ứng dụng, dịch vụ, cơ sở dữ liệu chuyên ngành… để phục vụ cho nội bộ cơ quan và các tổ chức, cá nhân. Trong đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ tại địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ hiện đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 61 thủ tục hành chính (trong đó có 57 dịch vụ công mức độ 3 và 04 dịch vụ công mức độ 4 tại Hệ thống hải quan một cửa quốc gia).

Bên cạnh đó, nhằm liên kết, trao đổi và chia sẻ giữa các dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường, Bộ cũng đang xây dựng, thiết kế kiến trúc hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong phạm vi kiến trúc Chính phủ của Bộ bao gồm liên thông, kết nối với các bộ, ngành khác và chính quyền điện tử của địa phương, để đảm bảo tính thống nhất, liên thông và tích hợp của các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

Định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin nhằm đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính như việc sẽ cung cấp hầu hết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tới người dân và doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu chuyên ngành cho các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp…

Tuy nhiên, ông Lê Phú Hà cũng nêu một số khó khăn trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin như công tác an toàn thông tin chưa được coi trọng; nhân lực về công nghệ thông tin còn thiếu về số lượng và chất lượng; việc tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong các Bộ, ngành còn yếu;…

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

 

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến các bộ ngành - thành viên đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, điều này thể hiện sự nỗ lực và quan tâm lớn của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

“Công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác điều hành, quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường là ví dụ tốt để nhiều Bộ ngành khác tham khảo, học hỏi. Điển hình có thể kể đến như việc gần 100% văn bản, tài liệu không mật được trao đổi dưới dạng thông tin điện tử; hệ thống chữ ký số được triển khai trong điều hành tác nghiệp của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị; nhiều dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3, 4; dữ liệu về tài nguyên và môi trường được quản lý xuyên suốt…” – Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nói.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường, nhất là cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cao hiệu quả của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy định kỹ thuật và định mức, đơn giá trong ứng dụng công nghệ thông tin;…

 

Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục CNTT& DLTNMT báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ TN&MT

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cảm ơn sự đánh giá cao và các ý kiến góp ý của đoàn công tác trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ. Thứ trưởng cho biết, là Bộ quản lý đa ngành trong 09 lĩnh vực, Bộ đã hết sức quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường, nhất là cơ sở dữ liệu đất đai – là một trong các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử. Bộ cũng đã cải tiến quy trình xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực môi trường, khoáng sản.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp thu các ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và đoàn công tác để tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. 

Monre

Tin cùng chuyên mục