,

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác khoa học, công nghệ và môi trường

Sáng 20/4, Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2006-2010) công tác khoa học, công nghệ và môi trường, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác khoa học, công nghệ và môi trường giai đoạn 2010-2015. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

5 năm qua, công tác nghiên cứu khoa học trong toàn quân đã được triển khai toàn diện, đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực: Khoa học nghệ thuật quân sự; khoa học xã hội nhân văn quân sự; khoa học kỹ thuật và y dược quân sự. Các công trình nghiên cứu đã tập trung vào các chương trình, đề tài, dự án có ý nghĩa thiết thực, chú trọng tính hiệu quả như: đã triển khai nghiên cứu 99 đề tài khoa học nghệ thuật quân sự và khoa học xã hội nhân văn cấp Bộ Quốc phòng, đánh giá nghiệm thu 73 đề tài đạt kết quả khá, có nhiềm đề tài đạt loại xuất sắc được vận dựng trong thực tiễn, huấn luyện, diễn tập thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, biên soạn thành các tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học và tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; triển khai 23 dự án mới. Kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được yêu cầu khoa học và thực tiễn, cung cấp những luận cứ khoa học trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bổ sung phát triển lý luận, đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, góp phần vào việc bảo quản niêm cất giữ gìn, duy trì vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, nâng cao khả năng cơ động, năng lực tác chiến ban đêm, nâng cao tính năng chiến- kỹ thuật và khả năng tự nghiên cứu chế tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu trang bị cho quân đội.

Tổng kết công tác khoa học, công nghệ và môi trường có 4 công trình đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, 8 công trình đạt giải thưởng Nhà nước, 62 tập thể và cá nhân được Bộ Quốc phòng khen thưởng; 6 tập thể đề nghị Nhà nước tặng Huân chương.

Hội nghị cũng đề ra những biện pháp nâng cao chất lượng, chỉ ra những hạn chế, tồn tại của công tác khoa học, công nghệ và môi trường đồng thời cũng đề xuất những biện pháp, mục tiêu hoạt động nâng cao khả năng hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ công tác khoa học, công nghệ và môi trường giai đoạn 2010-2015.

Monre

Tin cùng chuyên mục