28/4: Đại hội toàn quốc của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam

Tại buổi gặp mặt báo chí sáng 21/4, GS. TSKH Nguyễn Hữu Tăng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho biết, ngày 28/4 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2010-2015. Tham dự Đại hội có hơn 500 đại biểu đại diện 80 ngàn trí thức KHCN thuộc 125 hội thành viên trong cả nước. Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận thống nhất về phương hướng hoạt động, đồng thời bầu Chủ tịch Hội đồng Trung ương nhiệm kỳ tới.

GS. Nguyễn Hữu Tăng cho biết, ngay trước thềm Hội nghị, ngày 16/4, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 42 về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là cơ sở quan trọng cho những cải tiến, đổi mới để VUSTA thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, tập hợp, đoàn kết và phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN Việt Nam.

Một nhiệm vụ quan trọng của VUSTA trong thời gian tới là thành lập Câu lạc bộ Trí thức Việt kiều và mở rộng các sinh hoạt để thu hút, khuyến khích trí thức KHCN Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là trí thức có trình độ cao tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của nước nhà.

Monre

Tin cùng chuyên mục