,

Hạn hán chưa qua, lại lo bão lũ

Bước vào sản xuất vụ lúa Đông Xuân, nông dân hầu khắp trên cả nước phải đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Trong khi, ...