Những ý kiến tâm huyết với Đảng: Tiếp tục bố trí, sắp xếp lại dân cư vùng nguy hiểm các tỉnh miền núi phía Bắc

Những năm gần đây, các tỉnh miền núi phía Bắc (trong đó có tỉnh Tuyên Quang) xảy ra nhiều hiện tượng tai biến địa chất, như: nứt, trượt, sụt đất, lở đất, lở đá, lũ quét, lũ ống... những thiên tai bất ngờ, xảy ra liên tiếp, có sức tàn phá lớn, gây tổn thất nghiêm trọng về người, của cải và công trình hạ tầng, phá hoại môi trường sinh thái.