,

Đề xuất 7 nguyên tắc cơ bản phòng, tránh thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chủ trì dự thảo Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; trong đó có quy định về hoạt động phòng, tránh thiên tai, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong hoạt động phòng, tránh thiên tai và các nguồn lực bảo đảm việc thực hiện.

Tin gió mùa Đông Bắc

Tin gió mùa Đông Bắc: Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng và ngày mai ...

Tin gió mùa Đông Bắc

Tin gió mùa Đông Bắc: Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay và ngày mai ...

Tin gió mùa đông bắc

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí ...