Chuẩn bị cho diễn đàn ASEM và diễn đàn Đông Á về biến đổi khí hậu

Ngày (17/3) tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cùng Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho cho diễn đàn ASEM và diễn đàn Đông Á về biến đổi khí hậu.

Mục đích của diễn đàn này là nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước Á - Âu (ASEM) và các nước Đông Á về biến đổi khí hậu thông qua quan hệ đối tác của mạng lưới hiện có; trao đổi quan điểm và chia sẻ thông tin, nhưng kết quả đạt được về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; thảo luận việc thực hiện các kết quả của Hội nghị lần thứ 15 của các bên Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, tập trung vào giải pháp mang tính khu vực và toàn cầu.