,

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 6)

Hồi 16 giờ ngày 02/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía ...

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 6)

Hồi 10 giờ ngày 02/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía ...

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 6)

Hồi 04 giờ ngày 02/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông. Sức gió ...

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO NALGAE)

Hồi 13 giờ ngày 01/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Lu-dông (Philippin). Sức gió ...