PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ HỆ THỐNG THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ đêm 22/02 đến ngày 04/03/2021)

1. Phía tây Bắc Bộ : Từ đêm 22-25/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 26/2-01/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 02-04/3, có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 02, ngày 03/03 sau có mưa vài nơi. Trời chuyển lạnh, từ ngày 03/03, trời rét.


2. Phía đông Bắc Bộ
Từ đêm 22-25/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Từ ngày 26/2-01/3, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Từ ngày 02-04/3, có mưa và mưa rào rải rác trong ngày 02, ngày 03/03 sau có mưa vài nơi. Trời chuyển lạnh, từ ngày 03/03, trời rét.

3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Từ đêm 22/02-01/03, đêm có mưa nhỏ vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét; từ ngày 26/2-1/3 đêm và sáng trời lạnh.
Từ ngày 02-04/3, có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời lạnh; từ ngày 03/03 phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ đêm 22/02-01/3, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ ngày đêm 22-25/02, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.
Từ ngày 02-04/3, phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 03/3, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

5. Tây Nguyên  
Từ đêm 22/02-04/03, đêm không mưa, ngày nắng, từ ngày 28/02, có nơi nắng nóng. Đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 26/2-3/3 đêm và sáng sớm trời lạnh.

6. Khu vực Nam Bộ
Từ đêm 22/02-04/03, đêm không mưa, ngày nắng, từ ngày 28/02 miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

7. Khu vực Hà Nội
Từ đêm 22-25/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Từ ngày 26/2-01/3, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Từ ngày 02-04/3, có mưa và mưa rào rải rác trong ngày 02, ngày 03/03 sau có mưa vài nơi. Trời chuyển lạnh, từ ngày 03/03, trời rét.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục