,

Hoàn thiện Thông báo quốc gia của Việt Nam gửi Công ước khí hậu

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức “Hội thảo tham vấn kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính và thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phục vụ Thông báo quốc gia lần thứ tư của Việt Nam gửi Công ước khí hậu”.

 

Hai nội dung tham vấn chính gồm: Kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018, 2020 và thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam (cập nhật so với Báo cáo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ ba của Việt Nam - BUR3 năm 2021).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết: Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu được 155 Nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ, Lãnh đạo đại diện Chính phủ ký vào tháng 6/1992 và có hiệu lực thi hành từ ngày 21/3/1994. Mục tiêu nhằm ổn định nồng độ các khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa sự can thiệp nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu. Công ước là văn bản pháp lý quan trọng để các bên nước tham gia cùng triển khai các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu vì lợi ích chung của toàn nhân loại.

 Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại hội thảo

Điều 4.1 và Điều 12.1 của Công ước quy định các bên tham gia cần xây dựng, cập nhật, công bố theo định kỳ kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua các báo cáo quốc gia gửi Ban Thư ký Công ước, trong đó có Thông báo quốc gia.

Từ năm 2024 trở đi, ngoài Thông báo quốc gia, các bên tham gia Công ước, Thỏa thuận Paris phải xây dựng Báo cáo Minh bạch hai năm một lần (thay thế Báo cáo cập nhật hai năm một lần), trong đó có kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính theo chuỗi thời gian hằng năm; theo dõi tiến độ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Việt Nam là quốc gia tích cực tham gia thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về biến đổi khí hậu, có các hành động cụ thể tham gia nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Thực hiện trách nhiệm của một bên tham gia Công ước, Việt Nam đã xây dựng và gửi Ban Thư ký Công ước 3 Thông báo quốc gia, 3 Báo cáo cập nhật hai năm một lần.

Nêu rõ nội dung trong Thông báo quốc gia lần thứ 4 cần tham vấn, ông Tăng Thế Cường cho biết: Thứ nhất, về kiểm kê quốc gia khí nhà kính, quá trình thực hiện kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018, 2020 gồm thu thập, phân loại số liệu hoạt động; lựa chọn hệ số phát thải; tính toán phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực năng lượng; các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; chất thải; và kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính. Việc đề xuất các biện pháp hoàn thiện kiểm kê quốc gia khí nhà kính nhằm đảm bảo tuân thủ nguyên tắc minh bạch, chính xác, nhất quán, khả năng so sánh và hoàn chỉnh.

Thứ hai, về thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Thông báo đã đưa ra các chính sách giảm phát thải khí nhà kính ở cấp quốc gia, lĩnh vực, địa phương. Các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm: biện pháp giảm nhẹ theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định, kết quả thực hiện các hoạt động giảm nhẹ đã báo cáo trong Báo cáo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ ba; cập nhật hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Thời gian qua, Việt Nam cũng đã tham gia các cơ chế giảm phát thải khí nhà kính như: Cơ chế phát triển sạch (CDM), Cơ chế tín chỉ chung (JCM), Tiêu chuẩn vàng, Chứng chỉ năng lượng tái tạo, Tiêu chuẩn các-bon được thẩm tra (VCS). Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

 Đại diện nhóm soạn thảo chia sẻ quá trình xây dựng dự thỏ Thông báo quốc gia lần thứ tư

Tại hội thảo, đại diên các nhóm chuyên gia đã chia sẻ cụ thể các kết quả kiểm kê quốc gia  khí nhà kính năm 2018, 2020 cho các lĩnh vực: Năng lượng; các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU); nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất khác (AFOLU); chất thải.

Việc thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam cũng đã có nhiều bước tiến. Các chính sách cấp quốc gia đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ và xuyên suốt trong việc ứng phó với ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải KNK. Qua đó, thiết lập và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bên liên quan, từ trung ương và địa phương cũng như các thành phần kinh tế khác nhau trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; tích hợp và lồng ghép các mục tiêu giảm nhẹ khí nhà kính vào trong chiến lược tăng trưởng và phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia.

Đại biểu góp ý nội dung dự thảo Thông báo quốc gia lần thứ tư

Chuyên gia đề xuất cần cụ thể hóa và chuẩn hoá các yêu cầu trong các biểu mẫu thu thập dữ liệu giảm phát thải khí nhà kính từ các cấp. Điều này nhằm đảm bảo thông tin dữ liệu minh bạch, đầy đủ, đồng bộ; đồng thời, có thể định lượng và có thông tin định tính theo các yêu cầu báo cáo từ UNFCCC. Ngoài ra, cần tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn thực hiện thu thập dữ liệu và báo cáo cho các cán bộ đầu mối thuộc các bộ, ngành và địa phương.

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan thuộc các Bộ, ngành, các trường đại học, đại diện doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học... hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đã cùng thảo luận, góp ý cho nội dung Dự thảo Thông báo quốc gia lần thứ 4. Các đại biểu nhấn mạnh các nhóm chuyên gia soạn thảo cần phối hợp với các Bộ, ngành quản lý lĩnh vực để áp dụng các phương pháp thu thập thông tin, tính toán kết quả kiểm kê của các lĩnh vực, làm sao để thống nhất với phương pháp và kết quả kiểm kê khí nhà kính hằng năm của các Bộ, ngành. Dữ liệu đưa vào Thông báo cần cập nhật mới nhất và đưa ra những thành quả nổi bật nhất trong các ngành, lĩnh vực của Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Cục Biến đổi khí hậu sẽ hoàn thiện dự thảo Thông báo và tiếp tục công tác tham vấn trong thời gian tới. Dự kiến, Thông báo quốc gia lần thứ 4 sẽ được hoàn thành và gửi Ban Thư ký Công ước vào cuối năm 2024.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục