,

Bưu chính thế giới hoàn tất tiêu chuẩn khí thải

Liên minh Bưu chính toàn cầu (UPU), Công ty Bưu chính quốc tế (IPC) và Bưu chính châu Âu (PostEurope) đã hoàn tất việc xây dựng bộ tiêu chuẩn khí thải gây hiệu ứng nhà kính của ngành bưu chính trên toàn cầu.

Ngày 12/4, UPU nhấn mạnh bộ tiêu chuẩn này là phương thức tiên tiến để các nhà hoạt động bưu chính các nước thành viên UPU sử dụng nhằm thu thập dữ kiện toàn diện về khí thải gây hiệu ứng nhà kính của ngành tại mỗi nước.

Bộ tiêu chuẩn này cung cấp thông tin về định lượng, cách thức và địa điểm thu thập dữ liệu cũng như những chỉ số tương ứng để sử dụng cho ngành bưu chính. Các dữ kiện thu thập giúp đánh giá hoạt động toàn cầu và phát triển các biện pháp làm giảm lượng khí thải của ngành.

Số liệu của UPU cho thấy, các trụ sở dịch vụ bưu chính và các phương tiện vận chuyển trong ngành bưu chính toàn cầu mỗi năm thải khoảng 26 triệu tấn điôxít cácbon (CO2) vào khí quyển.

UPU sẽ yêu cầu 191 quốc gia thành viên tiến hành các nghiên cứu mới để thu thập dữ liệu chi tiết hơn về các nguồn khí thải trong ngành, kể cả các nguồn gián tiếp, từ các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính.

Dự án giảm và giám sát toàn cầu về khí thải gây hiệu ứng nhà kính của UPU sẽ đánh giá tác động của hoạt động bưu chính đối với biến đổi khí hậu, đồng thời phối hợp với các nước và các nhà hoạt động trong ngành giảm lượng khí thải CO2./.

Moitruongxanh

Tin cùng chuyên mục