,

Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 26 tháng 3 năm 2010

1. Khu vực vùng núi phía Bắc (Gồm các huyện Hàm Yên, Hoá, Na Hang)

Nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 16 - 220C.

2. Khu vực đồi núi phía Nam (Gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương)

Nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 17 - 220C.

3. Khu vực thị xã Tuyên Quang

Nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 17 - 220C.

Tin cùng chuyên mục