Bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 3 năm 2010

1. Khu vực vùng núi phía Bắc (Gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang)

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20-280C. Đêm và sáng trời rét.

2. Khu vực đồi núi phía Nam (Gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương)

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20-280C. Đêm và sáng trời rét.

3. Khu vực thị xã Tuyên Quang

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20-280C. Đêm và sáng trời rét.

Tin cùng chuyên mục