Tuyên Quang mở rộng cơ hội hợp tác với đối tác Australia

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác của Australia, từ ngày 26/7, Đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm trưởng đoàn thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị của Australia.