Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xanh, ít phát thải các bon

Chiều 6/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã tiếp ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu. Dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham).